Algemene voorwaarden

1. Algemeen – Carine Stevens is eigenaar en beheerder van “Broodjeszaak vliegendklokske”. – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de “Broodjeszaak vliegendklokske”, gevestigd op Kerkstraat 12 bus 1 Hechtel-Eksel (Limburg) en gebruikers die gebruik maken van de diensten van “Broodjeszaak vliegendklokske” op afgesproken plaatsen en/of zalen.

– Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

– Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

– De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de zaak “Broodjeszaak vliegendklokske” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van kosten.

– De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

– De bediening van de catering is altijd ten laste van de klant tenzij anders is vermeld! Al het bedienend personeel word door de klant zelf aangesteld, werkt onder toezicht van de klant en wordt al dan niet vergoed door de klant. Broodjeszaak vliegendklokske kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het bedienend personeel.

2. Betaling – Bij een reservering van feesten, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen prijs. – De actuele tarieven vindt u terug op onze website : https://vliegendklokske.com

3. Annulering – Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de beheerder :

– bij annulering tot 4 weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering tot 2 weken voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;

Met een minimum van €100,00.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op rekening van Broodjeszaak vliegendklokske IBAN : BE22 3632 0587 3547 met vermelding van annulering voor catering naam, adres en datum.

4. Niet betaling – Indien de factuur niet betaald is op vervaldag wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 20% gevraagd. Kosten ter invordering van de facturen welke dan ook vallen altijd ten laste van de klant. Bij betwisting is enkel de rechtbank van het district van de eigenaar bevoegd.

Hechtel-Eksel, 23 Mei 2022